Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

H εταιρία PHOTOVOLTAIC με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων προσφέρει λύσεις για την κάλυψη όλων των ενεργειακών απαιτήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες
Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2009 και αφορά την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Με την ψήφιση του Ν.4414/2016 (κατ επιταγή σχετικών κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών) ξεκίνησε το νέο καθεστώς ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο οι ενισχύσεις για έργα μεσαίας και μεγάλης ισχύος (που ισχύουν για 20 χρόνια) χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-inpremium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Αδειοδοτικά στάδια

Για συστήματα με ισχύ έως 500 kWp τα βήματα που απαιτούνται είναι η βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων), η έγκριση από την Πολεοδομία, η προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και η υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, πρώην ΛΑΓΗΕ).

Για συστήματα με ισχύ έως 500 kWp έως 1.000 kWp (1 MWp) τα βήματα που απαιτούνται είναι η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων), η έγκριση από την Πολεοδομία, η προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και η υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ.

Για συστήματα με ισχύ μεγαλύτερη από 1 MWp τα βήματα που απαιτούνται είναι η έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ και στη συνέχεια άδειας εγκατάστασης από την Περιφέρεια (που προϋποθέτει και έγκριση ΕΠΟ όπου αυτή απαιτείται), έγκριση από την Πολεοδομία, προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ και τελικά έκδοση άδειας λειτουργίας από την Περιφέρεια.

Για να δείτε τις δυνατότητες απορρόφησης ισχύος σταθμών ΑΠΕ ανά γεωγραφική περιοχή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο παρακαλώ επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΔΕΔΔΗΕ Δυνατότητες απορρόφησης ισχύος σταθμών ΑΠΕ

Οικονομικά στοιχεία

Με βάση το νέο καθεστώς ενίσχυσης, ισχύουν τα εξής:

  • Για έργα ισχύος μέχρι 500 κιλοβάτ (kWp), μπορεί να εφαρμόζεται ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων σταθερών τιμών (feed-in-tariffs).
  • Από 1-1-2016 και για έργα ισχύος μεγαλύτερης των 500 kWp οι ενισχύσεις χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας θα χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Ειδικά για την πρώτη καστηγορία έργων (<500kWp), το αρμόδιο υπουργείο δεν προχώρησε προς το παρόν σε θέσπιση νέων σταθερών τιμών, έτσι είτε τα έργα αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να συμμετέχουν οικειοθελώς σε διαγωνιστικές διαδικασίες, είτε διαφορετικά να αποζημιώνονται με τιμές 10% πάνω απο την Οριακή Τιμή Συστήματος. Φωτοβολταϊκά Πάρκα Με την ψήφιση του Ν.4414/2016 (κατ’ επιταγή σχετικών κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών) ξεκίνησε το νέο καθεστώς ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο οι ενισχύσεις για έργα μεσαίας και μεγάλης ισχύος (που ισχύουν για 20 χρόνια) χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-inpremium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Αδειοδοτικά στάδια Για συστήματα με ισχύ έως 500 kWp τα βήματα που απαιτούνται είναι η βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων), η έγκριση από την Πολεοδομία, η προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και η υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, πρώην ΛΑΓΗΕ). Για συστήματα με ισχύ έως 500 kWp έως 1.000 kWp (1 MWp) τα βήματα που απαιτούνται είναι η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων), η έγκριση από την Πολεοδομία, η προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και η υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ. Για συστήματα με ισχύ μεγαλύτερη από 1 MWp τα βήματα που απαιτούνται είναι η έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ και στη συνέχεια άδειας εγκατάστασης από την Περιφέρεια (που προϋποθέτει και έγκριση ΕΠΟ όπου αυτή απαιτείται), έγκριση από την Πολεοδομία, προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ, υπογραφή της σύμβασης αγοροπωλησίας με τον ΔΑΠΕΕΠ και τελικά έκδοση άδειας λειτουργίας από την Περιφέρεια. Οικονομικά στοιχεία Με βάση το νέο καθεστώς ενίσχυσης, ισχύουν τα εξής: • Για έργα ισχύος μέχρι 500 κιλοβάτ (kWp), μπορεί να εφαρμόζεται ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων σταθερών τιμών (feed-in-tariffs).
  • Από 1-1-2016 και για έργα ισχύος μεγαλύτερης των 500 kWp οι ενισχύσεις χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium). Επιπλέον, oι ενισχύσεις για τα έργα αυτής της κλίμακας θα χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Ειδικά για την πρώτη κατηγορία έργων (1 MWp και σε 0,099 €/kWh για έργα ισχύος ≤1 MWp. Είναι σαφές ότι στους διαγωνισμούς που θα ακολουθήσουν, οι τιμές θα είναι μικρότερες, ακολουθώντας την πτωτική τάση που παρουσιάζει το επενδυτικό κόστος σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Κόστος Το ενδεικτικό κόστος ενός φωτοβολταϊκού σταθμού 100 kWp είναι 90.000€ και περιλαμβάνει ό,τι απαιτείται, δηλαδή: Βασικό εξοπλισμό (Φ/Β γεννήτριες, αντιστροφείς, βάσεις, καλώδια κλπ.) μεταφορικά, διαμόρφωση χώρου, περίφραξη κλπ και τις απαιτούμενες μελέτες. Σημειώνεται ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του σταθμού πρακτικά είναι πολύ χαμηλό και περιορίζεται στην ασφάλιση και φύλαξη του σταθμού, τον περιοδικό καθαρισμό των επιφανειών των φωτοβολταϊκών γεννητριών και έναν προληπτικό ετήσιο έλεγχο λειτουργίας όλων των παραμέτρων του συστήματος. Αντίστοιχα, για ένα φωτοβολταϊκό σταθμό 500kWp το ενδεικτικό κόστος επένδυσης είναι 400.000€ περιλαμβάνοντας όλα τα παραπάνω. Απόδοση Η μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκο σύστημα είναι για την Αττική 1600kWh/kWp, /- 10% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης. Επομένως η ετήσια παραγωγή ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 100kWp θα είναι: 100 kWp* 1600kWh/kWp= 160.000 kWh Με τιμή πώλησης 0,07236€/kWh για έργα που δεν συμμετέχουν στους διαγωνισμούς τα έσοδα που προκύπτουν ανά έτος είναι: 11.578€ χωρίς ΦΠΑ, προ φόρων και αποσβέσεων, και επομένως η απόσβεση του θα γίνει σε περίπου 7,77 χρόνια. Αντίστοιχα η ετήσια παραγωγή ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 500kWp θα είναι: 500 kWp* 1600kWh/kWp= 800.000 kWh Με τιμή πώλησης 0,07236€/kWh για έργα που δεν συμμετέχουν στους διαγωνισμούς τα έσοδα που προκύπτουν ανά έτος είναι: 57.888€ χωρίς ΦΠΑ, προ φόρων και αποσβέσεων, και επομένως η απόσβεση του θα γίνει σε περίπου 7 χρόνια. Η εταιρεία μας παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες και υποστήριξη και πέρα της εγκατάστασης του συστήματος. Αναλαμβάνει όλα τα προαπαιτούμενα αδειοδοτικά στάδια και της διαχείρισης του έργου παραδίδοντας τελικά το φωτοβολταϊκό σταθμό «με το κλειδί στο χέρι».

Πηγή: ΣΕΦ

Με βάση λοιπόν την ισχύουσα νομοθεσία, και δεδομένου ότι η μέση ΟΤΣ το 2018 ήταν 60,30 €/MW h, το 2019 οι αποζημιώσεις για τα φωτοβολταϊκά ισχύος 1 MWp και σε 0,099 €/kWh για έργα ισχύος ≤1 MWp. Είναι σαφές ότι στους διαγωνισμούς που θα ακολουθήσουν, οι τιμές θα είναι μικρότερες, ακολουθώντας την πτωτική τάση που παρουσιάζει το επενδυτικό κόστος σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς.   

Κόστος

Το ενδεικτικό κόστος ενός φωτοβολταϊκού σταθμού 100 kWp είναι 90.000€  και περιλαμβάνει ό,τι απαιτείται, δηλαδή: Βασικό εξοπλισμό (Φ/Β γεννήτριες, αντιστροφείς, βάσεις, καλώδια κλπ.) μεταφορικά, διαμόρφωση χώρου, περίφραξη κλπ και τις απαιτούμενες μελέτες. Σημειώνεται ότι το κόστος συντήρησης και λειτουργίας του σταθμού πρακτικά είναι πολύ χαμηλό και περιορίζεται στην ασφάλιση και φύλαξη του σταθμού, τον περιοδικό καθαρισμό των επιφανειών των φωτοβολταϊκών γεννητριών και έναν προληπτικό ετήσιο έλεγχο λειτουργίας όλων των παραμέτρων του συστήματος. Αντίστοιχα, για ένα φωτοβολταϊκό σταθμό 500kWp το ενδεικτικό κόστος επένδυσης είναι 400.000€ περιλαμβάνοντας όλα τα παραπάνω.

Απόδοση

Η μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκο σύστημα είναι για την Αττική 1600kWh/kWp, +/- 10% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης. Επομένως η ετήσια παραγωγή ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 100kWp θα είναι: 100 kWp* 1600kWh/kWp= 160.000 kWh Με τιμή πώλησης 0,07236€/kWh για έργα που δεν συμμετέχουν στους διαγωνισμούς τα έσοδα που προκύπτουν ανά έτος είναι: 11.578€ χωρίς ΦΠΑ, προ φόρων και αποσβέσεων, και επομένως η απόσβεση του θα γίνει σε περίπου 7,77 χρόνια.

Αντίστοιχα η ετήσια παραγωγή ενέργειας ενός φωτοβολταϊκού πάρκου 500kWp θα είναι: 500 kWp* 1600kWh/kWp= 800.000 kWh Με τιμή πώλησης 0,06330€/kWh για έργα που δεν συμμετέχουν στους διαγωνισμούς τα έσοδα που προκύπτουν ανά έτος είναι: 50.640€ χωρίς ΦΠΑ, προ φόρων και αποσβέσεων, και επομένως η απόσβεση του θα γίνει σε περίπου 7,89 χρόνια.

Η εταιρεία μας παρέχει καθετοποιημένες υπηρεσίες και υποστήριξη και πέρα της εγκατάστασης του συστήματος. Αναλαμβάνει όλα τα προαπαιτούμενα αδειοδοτικά στάδια και της διαχείρισης του έργου παραδίδοντας τελικά το φωτοβολταϊκό σταθμό «με το κλειδί στο χέρι».

Βρείτε εδώ έναν χρήσιμο ενημερωτικό οδηγό για επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά:

Ενημερωτικός Οδηγός
πηγή: helapco.gr

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστημάτα για την κάλυψη όλων των ενεργειακών απαιτήσεων. Εφαρμογή σε απομακρυσμένες από το δίκτυο ηλεκτροδότησης κατοικιών και αγροτικών εγκαταστάσεων, φωτιστικά δρόμου, συστήματα τηλεπικοινωνίας, φαρικά συστήματα, ηλεκτροδότηση ταχυπλόων και ιστιοπλοϊκών.

Περισσότερες πληροφορίες

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί για εταιρίες και αγρότες. Οι ενισχύσεις για έργα μεσαίας και μεγάλης ισχύος (που ισχύουν για 20 χρόνια) χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών.

Περισσότερες πληροφορίες

Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακό-κτιριακό τομέα. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί για οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι οικιακοί καταναλωτές αλλά και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφισταμένου κτιρίου.

Περισσότερες πληροφορίες

Συνεργαζόμενες εταιρίες

Photovoltaic e-shop

Η PHOTOVOLTAIC είναι Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Αντιπροσωπεύει επίσιμα την εταιρεία SolarWorld AG (πρώην Siemens & Shell Solar) στην Ελλάδα. Η PHOTOVOLTAIC παρέχει πλήρεις λύσεις σε θέματα Α.Π.Ε. (μελέτη διαστασιολόγιση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία) και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και 14001:2004.

payment logos