Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

H εταιρία PHOTOVOLTAIC με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων προσφέρει λύσεις για την κάλυψη όλων των ενεργειακών απαιτήσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες
Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2009 και αφορά την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την αυτοκατανάλωση προς διαβούλευση

Σας ενημερώνουμε ότι η αναμενόμενη Υπουργική Απόφαση για την αυτοκατανάλωση βγήκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 06/07/2024.

Βασικά σημεία του σχεδίου ΥΑ για την αυτοκατανάλωση

 • Η πώληση της περίσσειας ενέργειας στον ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό (net-billing) θα γίνεται στην τιμή εκκαθάρισης της χονδρεμπορικής αγοράς τις ώρες έγχυσης.
   
 • Οι οικιακοί αυτοκαταναλωτές δεν θεωρούνται επιτηδευματίες (ορθώς) και δεν υπόκεινται σε φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της παραγόμενης και εγχυθείσας ενέργειας στο πλαίσιο του συμψηφισμού.
   
 • Για την πώληση της περίσσειας ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά, οι οικιακοί αυτοκαταναλωτές εκπροσωπούνται από τον ΔΑΠΕΕΠ (που παίζει το ρόλο του ΦοΣΕ) χωρίς χρέωση (σε αντίθεση με τους εμπορικούς αυτοκαταναλωτές που θα πρέπει να συνεργαστούν με κάποιο ΦοΣΕ έναντι αμοιβής).
   
 • Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο ακινήτου, θα απαιτείται εφεξής η συναίνεση του 51% των συνιδιοκτητών του κτιρίου με έγγραφη συμφωνία (έναντι του 100% που ισχύει σήμερα).
   
 • Ειδικά για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ), λόγω της μη ύπαρξης οργανωμένης αγοράς, η πλεονάζουσα ενέργεια πληρώνεται στον αυτοπαραγωγό με τιμή (€/MWh) η οποία ισούται με την Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που δημοσιεύεται από τον ΔΑΠΕΕΠ, και εκκαθαρίζεται από τον Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε), σε καθένα από τα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ.
   
 • Προβλέπεται συλλογική αυτοκατανάλωση σε επίπεδο κτιρίου με εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing). Τουλάχιστον δύο (2) αυτοκαταναλωτές που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο μπορούν να συμμετέχουν από κοινού σε δραστηριότητες και να ρυθμίζουν μεταξύ τους τον επιμερισμό της ενέργειας που παράγεται από τους σταθμούς τους, με την επιφύλαξη των εν ισχύι τελών δικτύου και άλλων σχετικών χρεώσεων, τελών, εισφορών και φόρων. Στον ενεργειακό συμψηφισμό, υπό το σχήμα της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, μπορούν να ενταχθούν και καταναλώσεις κοινοχρήστων σε κτίρια.
   
 • Στην περίπτωση του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (net-billing), η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το εκατό τοις εκατό (100%) της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης (σε kVA). Στην περίπτωση του εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (virtual net-billing), η ισχύς κάθε σταθμού παραγωγής που εγκαθίσταται μπορεί να ανέρχεται μέχρι και το διακόσια τοις εκατό (200%) της εγκατεστημένης ισχύος του συνόλου των συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.
   
 • Στην περίπτωση που ο σταθμός του αυτοκαταναλωτή ανήκει σε τρίτο πρόσωπο το οικονομικό αποτέλεσμα της εγχυθείσας ενέργειας ή της πλεονάζουσας ενέργειας για τις περιπτώσεις του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού που πωλείται στην αγορά, δύναται να έχει ως ωφελούμενο το τρίτο πρόσωπο, κάτοχο του σταθμού ΑΠΕ ή τον αυτοπαραγωγό ακολουθώντας την διμερή μεταξύ τους συμφωνία.
   
 • O αυτοπαραγωγός που κατέχει σταθμό παραγωγής ΑΠΕ μπορεί να συνάπτει διμερείς συμβάσεις αγοροπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) για την πλεονάζουσα ενέργεια για τις περιπτώσεις του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού που πληρώνεται από την αγορά. Αντίστοιχα, ο Προμηθευτής ή ο Φορέας Σωρευτικής εκπροσώπησης μπορεί να εγγυάται σταθερή τιμή πωλήσης για την πλεονάζουσα ενέργεια.
   
 • Στην περίπτωση του ενεργειακού συμψηφισμού (net-metering), η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας εγχυθείσας ενέργειας από παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται μέχρι τον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό που εκδίδεται με την παρέλευση έτους (και όχι τριετίας όπως ίσχυε) από την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής και η διαδικασία επαναλαμβάνεται ανά έτος μέχρι τη λύση ή τη λήξη της Σύμβασης Ενεργειακού Συμψηφισμού.

Συνημμένο θα βρείτε ολόκληρο το κείμενο:

Σχέδιο ΥΑ για αυτοκατανάλωση προς διαβούλευση

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστημάτα για την κάλυψη όλων των ενεργειακών απαιτήσεων. Εφαρμογή σε απομακρυσμένες από το δίκτυο ηλεκτροδότησης κατοικιών και αγροτικών εγκαταστάσεων, φωτιστικά δρόμου, συστήματα τηλεπικοινωνίας, φαρικά συστήματα, ηλεκτροδότηση ταχυπλόων και ιστιοπλοϊκών.

Περισσότερες πληροφορίες

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί για εταιρίες και αγρότες. Οι ενισχύσεις για έργα μεσαίας και μεγάλης ισχύος (που ισχύουν για 20 χρόνια) χορηγούνται ως διαφορική προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών.

Περισσότερες πληροφορίες

Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακό-κτιριακό τομέα. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί για οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι οικιακοί καταναλωτές αλλά και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφισταμένου κτιρίου.

Περισσότερες πληροφορίες

Συνεργαζόμενες εταιρίες

Photovoltaic e-shop

Η PHOTOVOLTAIC είναι Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Αντιπροσωπεύει επίσιμα την εταιρεία SolarWorld AG (πρώην Siemens & Shell Solar) στην Ελλάδα. Η PHOTOVOLTAIC παρέχει πλήρεις λύσεις σε θέματα Α.Π.Ε. (μελέτη διαστασιολόγιση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία) και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και 14001:2004.

payment logos