Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

H εταιρία PHOTOVOLTAIC με την πολυετή εμπειρία της στον χώρο των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων προσφέρει λύσεις για την κάλυψη όλων των ενεργειακών απαιτήσεων. 

More information
Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2009 και αφορά την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα.

More information

Φωτοβολταϊκά σε στέγες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2009 και αφορά την εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων στον οικιακό-κτιριακό τομέα. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ένας οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν αλλά και να έχουν και ένα λογικό κέρδος. Πιο συγκεκριμένα, οι οικιακοί καταναλωτές αλλά και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις* έχουν τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (KWp) στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφισταμένου κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντώνπροσόψεων και  σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπωςαποθήκες και χώροι στάθμευσης. Για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα ενώ η παραγόμενη ενέργεια που θα τροφοδοτείται στο δίκτυο θα αγοράζεται από την ΔΕΗ στην τιμή των 0,25 €/kWh.   Αν το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει περισσότερη ενέργεια από αυτή που καταναλώνεται τότε θα έρχεται ένας πιστωτικός λογαριασμός με το ποσό που θα καταθέτει η ΔΕΗ στον τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Από τον Σεπτέμβριο του 2010 το πρόγραμμα ισχύει για όλη την Ελλάδα με κάποια διαφοροποίηση όσο αφορά την ισχύ. Ως μέγιστη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων για την ηπειρωτική χώρα, τα Διασυνδεδεμένα με το Σύστημα νησιά (π.χ. Εύβοια, Ιόνια, Σποράδες, νησιά Αργοσαρωνικού κτλ) και την Κρήτη ορίζονται τα 10 kWp, ενώ για τα υπόλοιπα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα ως μέγιστη ισχύς ορίζονται τα 5 kWp.  Παράλληλα με την επέκταση του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα, δόθηκε το δικαίωμα ένταξης σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,τα οποία έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (π.χ. σχολείο) τη χρήση του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χσχολική επιτροπή), παρέχεται στον διαχειριστή το δικαίωμα εγκατάστασης του συστήματοςμετά από συναίνεση του κυρίου του κτιρίου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα δεν χρειάζεται να ανοίξει βιβλία στην εφορία ενώ τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση της ενέργειας δεν φορολογούνται. Επίσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο, δικαιούται επιπλέον και έκπτωση δαπανών από το εισόδημα (εκπίπτει 20% της δαπάνης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και μέχρι 700 € ανά σύστημα).

*Πολύ μικρή επιχείρηση είναι αυτή που απασχολεί έως 10 άτομα και έχει κύκλο εργασιών και σύνολο ενεργητικού έως 2 εκατ. € ετησίως.

Προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα

 1. Να υπάρχει μετρητής της ΔΕΗ στο όνομά του ενδιαφερόμενου (ή στον κοινόχρηστο λογαριασμό της πολυκατοικίας αν επιλεγεί η συλλογική εγκατάσταση).
 2. Οι οικιακοί καταναλωτές να καλύπτουν μέρος των αναγκών τους σε ζεστό νερό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα, βιομάζα, γεωθερμική αντλία θερμότητας).
 3. Οι επιχειρήσεις να μην έχουν πάρει κάποια άλλη επιδότηση για το φωτοβολταϊκό από εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα.

Προϋποθέσεις του χώρου εγκατάστασης
Ανάλογα με τον χώρο εγκατάστασης αλλά και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί, για μια εγκατάσταση 1 kWp απαιτούνται περίπου 12-15 τ.μ. από την επιφάνεια ενός δώματος η μίας ταράτσας ή 7-10 τ.μ. κεκλιμένης οροφής (π.χ. κεραμοσκεπή) με νότιο προσανατολισμό.

Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να είναι ασκίαστος καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Κόστος φωτοβολταϊκού σταθμού
Ενδεικτικά, το κόστος ενός φωτοβολταϊκού σταθμού είναι ~2.500€ + ΦΠΑ/ kWp και περιλαμβάνει ότι απαιτείται, δηλαδή:

 • Βασικό εξοπλισμό (Φ/Β γεννήτριες, αντιστροφείς, βάσεις, καλώδια κλπ.)
 • Μεταφορικά
 • Απαιτούμενες μελέτες

Επομένως, για κάποιους πρώτους υπολογισμούς, ως ενδεικτικό κόστος κατασκευής ενός σταθμού ισχύος 5 kWp, θεωρούμε περίπου 12.500€ + ΦΠΑ.

Σύντηρηση φωτοβολταϊκού σταθμού
Η μόνη πρακτικά συντήρηση που απαιτεί ένας σταθμός είναι ένας περιοδικός καθαρισμός των επιφανειών των Φ/Β γεννητριών.

Απόδοση
Η μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι για την Αθήνα περίπου 11350 kWh/kWp (για την Ελλάδα είναι 1300 kWh/kWp), +/- 10% ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής.

Επομένως η ετήσια παραγωγή ενέργειας θα είναι: 5 kWp * 11350 kWh/kWp = 6.750 kWh

Με τιμή πώλησης 0,25€/kWh τα έσοδα που προκύπτουν ανά έτος είναι: ~1.687 € + ΦΠΑ, προ φόρων και αποσβέσεων. Συνεπώς το κόστος για την αγορά και την εγκατάσταση του συστήματος αποπληρώνεται σε 7 χρόνια ενώ το συμβόλαιο με την ΔΕΗ θα είναι διάρκειας 25 χρόνων. 

Για να υπολογίσετε μόνοι σας την ισχύ του συστήματος που μπορεί να εγκατασταθεί στη στέγη σας αλλά και την απόδοσή του πατήστε εδώ

Αδειοδοτικά στάδιαΈνας σταθμός μέχρι 10 kWp που πρόκειται να ενταχθεί στο παραπάνω πρόγραμμα απαιτεί τις παρακάτω αιτήσεις οι οποίες πλέον υποβάλλονται όλες στην αρμόδια ΔΕΗ Περιοχής χωρίς να απαιτείται η χρονοβόρα εμπλοκή της Πολεοδομίας.

 1. Αίτηση όρων σύνδεσης στην οικεία ΔΕΗ με παράλληλη γνωστοποίηση της έναρξης εργασιών.
 2. Αίτηση Σύμβασης Συμψηφισμού, βάση της οποίας θα πωλείται η παραγόμενη ενέργεια για τα επόμενα 25 χρόνια.
 3.  Αίτηση Ενεργοποίησης της Σύνδεσης.

Μπορείτε να δείτε όλα τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας και τα αρμόδια καταστήματα της ΔΕΗ εδώ

Πολεοδομικοί Όροι Εγκατάστασης
Σύμφωνα με πρόσφατη υπουργική απόφαση του Υ.ΠΕ.ΚΑ επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β σε στέγες εφόσον δεν αντίκειται σε ειδικούς όρους δόμησης και διατάξεις που θεσπίστηκαν σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Επιπλέον:

 • Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση Φ/Β στοιχείων πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου, του φρεατίου του ανελκυστήρα και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής.
 • Η διάταξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων δεν θα πρέπει να δημιουργεί χώρο κύριας ή βοηθητικής χρήσης ή ημιυπαίθριο.
 • Τα Φ/Β στοιχεία που τοποθετούνται σε στέγες θα πρέπει να βρίσκονται εντός του όγκου της στέγης  ακολουθώντας την κλίση της ώστε να εξασφαλίζεται η αισθητική εικόνα του κτιρίου.
 • Τα φωτοβολταϊκά που τοποθετούνται στο δώμα του κτιρίου θα πρέπει να έχουν απόσταση 0,50 μ. από το στηθαίο του δώματος για λόγους 
 • ασφάλειας.
 •  Για την εγκατάσταση απαιτείται η έγκριση των συνιδιοκτητών.

Δείτε το πλήρες κείμενο των πολεοδομικών όρων εγκατάστασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εδώ

Δείτε το νομοσχέδιο του προγράμματος των φωτοβολταϊκών σε στέγες σε μορφή ερωτοαπαντήσεων σχετικά εδώ

Σχετικά links:

Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά

Αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστημάτα για την κάλυψη όλων των ενεργειακών απαιτήσεων. Εφαρμογή σε απομακρυσμένες από το δίκτυο ηλεκτροδότησης κατοικιών και αγροτικών εγκαταστάσεων, φωτιστικά δρόμου, συστήματα τηλεπικοινωνίας, φαρικά συστήματα, ηλεκτροδότηση ταχυπλόων και ιστιοπλοϊκών.

More information

Φωτοβολταϊκά πάρκα

Photovoltaic grid connected systems for companies and farmers.

More information

Photovoltaics on rooftops

Photovoltaic grid connected systems for domestic consumers and very small business.

More information

Συνεργαζόμενες εταιρίες

Photovoltaic e-shop

Η PHOTOVOLTAIC είναι Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Αντιπροσωπεύει επίσιμα την εταιρεία SolarWorld AG (πρώην Siemens & Shell Solar) στην Ελλάδα. Η PHOTOVOLTAIC παρέχει πλήρεις λύσεις σε θέματα Α.Π.Ε. (μελέτη διαστασιολόγιση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία) και είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και 14001:2004.

payment logos