Τακτική Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Φ. Μάρτιος 2018

Στις 27/03/2018 πραγματοποιήθηκε απο το Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών η τακτική Γενική Συνέλευση όπου συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας που αναμένονται στο εγγυς μέλλον. Στη συνέλευση παρευρέθησαν τα ιδρυτικά μέλη του Σ.Ε.Φ. και ο εκπρόσωπός του κύριος Στέλιος Ψωμάς.

 
Affiliated companies