Φωτοβολταϊκά πάρκα


Σύμφωνα με το νόμο 3468/06, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί μέχρι 20 kWp απαλλάσσονται από την ανάγκη έκδοσης άδειας εξαίρεσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την ΡΑΕ αν πρόκειται να εγκατασταθούν σε Διοικητικές Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Επιπλέον δεν απαιτούνται: άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας, έγκριση περιβαλλοντικών όρων εφόσον το σύστημα δεν εγκαθίσταται εντός περιοχών NATURA 2000, Εθνικών Δρυμών, παραδοσιακών οικισμών και περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Μία επένδυση αυτού του είδους είναι ιδιαίτερα ελκυστική για εταιρείες που διαθέτουν ανεκμετάλλευτους χώρους, κατάλληλους για εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων όπως είναι οι οροφές αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ή εργοστασίων αφού εκτός από τα κέρδη που θα αποκομίσουν από την πώληση του παραγομένου ηλεκτρικού ρεύματος, επιπλέον θα έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν το φιλο-περιβαλλοντικό τους προφίλ. 

Η κλιματική αλλαγή και η μόλυνση του περιβάλλοντος γενικότερα αποτελούν σύγχρονα προβλήματα με συχνή αναφορά στα media. Επομένως, οι φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις προσφέρουν στις εταιρίες την ευκαιρία να συμπεριλάβουν τις ενέργειες για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος στις επιχειρησιακές τους επικοινωνίες και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών και των media. Οι καταναλωτές από την μεριά τους δείχνουν να τις επιβραβεύουν αφού σύμφωναμε τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου Αναγνωρισιμότητας & Κοινωνικής Συμπεριφοράς A.S.B.I. 2007, που υλοποιήθηκε από την Medιa Communication & το ινστιτούτο ερευνών VPRC, 7 στους 10 πολίτες αναγνωρίζουν εταιρείες με κοινωνικό έργο, ενισχύοντας τις εν λόγω επιχειρήσεις κυρίως ως brands.

Προϋποθέσεις του χώρου εγκατάστασης

 • Για μια εγκατάσταση 20 kWp απαιτούνται περίπου 0,3-0,5 στρέμματα γης ή 200 τ.μ. κεκλιμένης οροφής (π.χ. βιομηχανικού κτιρίου) με νότιο προσανατολισμό.
 • Ο χώρος εγκατάστασης πρέπει να είναι ασκίαστος καθόλη τη διάρκεια του χρόνου.
 • Σε κάθε περίπτωση συνίσταται να αποφεύγεται η χωροθέτηση σε:
 • Περιοχές Natura, Ramsar, αισθητικά δάση ή ακόμα και περιοχές χαρακτηρισμένες ως δάση -προς αποφυγή της ανάγκης έκδοσης έγκρισης δασικής επέμβασης-, χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς κλπ.
 • Σε αρχαιολογικού ενδιαφέροντος περιοχές
 • Κοντά σε στρατιωτικές περιοχές.
 • Μακριά από το δίκτυο (χαμηλή τάση για μέχρι 100 kWp) δεδομένου ότι η διασύνδεση μπορεί να καταστεί μια χρονοβόρα, δαπανηρή και με απρόβλεπτες δυσκολίες διαδικασία.
 • Αγροτική γη χαρακτηρισμένη ως «υψηλής παραγωγικότητας» (το γνωρίζει η κατά τόπους ΝΕΧΩΠ).
 • Περιοχές ιδιαίτερα τουριστικές.

Ως πρώτο βήμα, πριν την έναρξη των μελετών, προτείνεται μια άτυπη επίσκεψη στην τοπική Πολεοδομία ή σε άλλο σχετική διεύθυνση της τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. Διεύθυνση Περιβάλλοντος Νομαρχίας) για να ελεγχθεί αν ο χώρος εγκατάστασης βρίσκεται σε κάποια από τις παραπάνω περιοχές.

Κόστος φωτοβολταϊκού σταθμού
Ενδεικτικά, το κόστος ενός φωτοβολταϊκού σταθμού είναι 4.000€ ΦΠΑ/ kWp και περιλαμβάνει ό,τι απαιτείται, δηλαδή:

 • Βασικό εξοπλισμό (Φ/Β γεννήτριες, αντιστροφείς, βάσεις, καλώδια κλπ.)
 • Μεταφορικά,
 • Διαμόρφωση χώρου, περίφραξη κλπ.
 • Κόστος σύνδεσης (σε μια απόσταση από το δίκτυο της τάξεως των 50-100 m).
 • Απαιτούμενες μελέτες

Επομένως, ως ενδεικτικό κόστος κατασκευής σταθμού ισχύος 20kWp, θεωρούμε περίπου 80.000€ ΦΠΑ
Σύντηρηση φωτοβολταϊκού σταθμού - Κόστος
Η μόνη πρακτικά συντήρηση που απαιτεί ένας σταθμός είναι ένας περιοδικός καθαρισμός των επιφανειών των Φ/Β γεννητριών και το κόστος της ασφάλισης του σταθμού το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί επακριβώς στην Ελληνική αγορά.

Απόδοση
Η μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκο σύστημα είναι για την Ελλάδα 1300kWh/kWp, /- 10% ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής.

Επομένως η ετήσια παραγωγή ενέργειας θα είναι:

20 kWp* 1350kWh/kWp= 27.000 kWh

Με τιμή πώλησης 0,45€/kWhγια το διασυνδεδεμένο δίκτυο (0,50€/kWhγια τα μη διασυνδεδεμένα νησιά), τα έσοδα που προκύπτουν ανά έτος είναι:

13.000€) ΦΠΑ, προ φόρων και αποσβέσεων.

Τι εταιρεία απαιτείται;
Οποιαδήποτε εταιρική μορφή είναι κατάλληλη για μια επένδυση σε φωτοβολταϊκό σταθμό. Πρέπει να τονιστεί ότι τα έσοδα του σταθμού, μετά τις αποσβέσεις και τις δαπάνες που εκπίπτουν, φορολογούνται κανονικά, σύμφωνα με τους συντελεστές που ισχύουν για τις εταιρείες

Αδειοδοτικά στάδια
Ένας σταθμός μέχρι 20 kWpαπαιτεί τις παρακάτω άδειες/βεβαιώσεις:
Όροι σύνδεσης από την οικεία δ/νση της ΔΕΗ (χρόνος κτήσης 1-2 μήνες περίπου)
Σύμβαση αγοραπωλησίας της ενέργειας με το ΔΕΣΜΗΕ (ή τη ΔΕΗ για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά).

Οι εταιρείες PHOTOVOLTAIC & PHOTOVOLTAIC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ παρέχουν καθετοποιημένες υπηρεσίες και υποστήριξη και πέρα της εγκατάστασης του συστήματος.Αναλαμβάνουν όλα τα προαπαιτούμενα αδειοδοτικά στάδια και της διαχείρισης του έργου παραδίδοντας τελικά το φωτοβολταϊκό σταθμό «με το κλειδί στο χέρι».