Ενεργειακές Μελέτες


Η εταιρεία PHOTOVOLTAIC λειτουργεί καθετοποιημένα και εκπονεί όλες τις απαραίτητες μελέτες και άδειες παραδίδοντας φωτοβολταϊκούς σταθμούς «με το κλειδί στο χέρι».
 

 1. Αξιολόγηση του προτεινόμενου χώρου
 2. Εκτίμηση ενεργειακού δυναμικού
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου εγκατάστασης
 4. Αίτηση εξαίρεσης ή άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 5. Περιβαλλοντική αδειοδότηση
 6. Έκδοση όρων σύνδεσης
 7. Σύναψη συμβάσεων με ΔΕΗ/ΔΕΣΜΗΕ
 8. Υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο
 9. Διαχείριση έργου
 
Η Photovoltaic Μελετητική στελεχώνεται απο άριστα καταρτισμένους έμπειρους επαγγελματίες όπως: Περιβαλλοντολόγους, Οικονομολόγους, Τοπογράφους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι συνεργάτες της εταιρείας διαθέτουν Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών από αξιόλογα πανεπιστημια της Αγγλίας και των ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα η εταιρεία και τα στελέχη της έχουν να επιδείξουν:
Αιτήσεις συνολικής ισχύος > 150 MW για την έκδοση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Περισσότερες από 200 εγκεκριμένες αιτήσεις εξαίρεσης από άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
100% επιτυχία στις προτάσεις που υπεβλήθησαν στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Σημαντικό αριθμό υπό εξέλιξη έργων στο Γ’ ΚΠΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ [ΕΠΑΝ] σε όλη την Ελλάδα.
 
Ενδεικτικό πελατολόγιο τμήματος μελετών

Έργα >150KW
 • ΑΚΡΟΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε. – Αδειοδότηση διασυνδεδεμένου σταθμού ισχύος 1,98 MW
 • ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – Αδειοδότηση διασυνδεδεμένου σταθμού ισχύος 0,504 MW
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – Αδειοδότηση διασυνδεδεμένου σταθμού ισχύος 1 MW
 • ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. – Αδειοδότηση διασυνδεδεμένου σταθμού ισχύος 1,98 MW
 • ENVITEC Α.Ε. – Αδειοδότηση 4 διασυνδεδεμένων σταθμών συνολικής ισχύος ~7 MW
 • ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε – Αδειοδότηση διασυνδεδεμένου σταθμού ισχύος 9,99 MW
 • ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε. – Αδειοδότηση διασυνδεδεμένου σταθμού ισχύος 7 MW
 • RENINVEST HELLAS ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. – Περιβαλλοντική αδειοδότηση διασυνδεδεμένων σταθμών συνολικής ισχύος ~ 31 MW
 • ΥΠΕΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. – Αδειοδότηση διασυνδεδεμένου σταθμού ισχύος 3,15 MW

Έργα <150KW
 • ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – Αδειοδότηση & υπαγωγή στο ΕΠΑΝ διασυνδεδεμένου σταθμού ισχύος 20 kW
 • ROLLMAN A.E. – Αδειοδότηση & υπαγωγή στο ΕΠΑΝ διασυνδεδεμένου σταθμού ισχύος 20 kW
 • ΣΙΔΜΑ Α.Ε. – Αδειοδότηση & υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο δύο διασυνδεδεμένων σταθμού συνολικής ισχύος 200 kW
 • Ι. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. – Αδειοδότηση & υπαγωγή στο ΕΠΑΝ διασυνδεδεμένου σταθμού ισχύος 63,36kW