Πακέτα Εφαρμογών Net Metering


1.Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύoς 3.000 Wp

(Ενεργειακή Παραγωγή : 4.050,00 kWh/έτος)*

Περιλαμβάνει:

12 Φ/Β γεννήτριες Solar World AG Germany SW250 Wp

1 INVERTER  Steca GmbH StecaGrid 3010

6 Μεταλλικές βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών

 

2 . Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 5.000 Wp

(Ενεργειακή Παραγωγή : 6.750,00 kWh/έτος)*

Περιλαμβάνει:

20 Φ/Β γεννήτριες Solar World AG Germany SW250 Wp

1 INVERTER  Steca GmbH StecaGrid 4020

10 Μεταλλικές βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών

 

3. Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.000 Wp

(Ενεργειακή Παραγωγή:13.350,00 kWh/έτος)*

Περιλαμβάνει:

40 Φ/Β γεννήτριες Solar World SW250 Wp

1 INVERTER Steca GmbH StecaGrid 10000 3ph

20 Μεταλλικές βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών


4. Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 20.000 Wp

(Ενεργειακή Παραγωγή: 27.000,00 kWh/έτος)*

Περιλαμβάνει:

80 Φ/Β γεννήτριες Solar World SW250 Wp

2 INVERTER Steca GmbH StecaGrid 10000 3ph

40 Μεταλλικές βάσεις στήριξης Φ/Β γεννητριών

 Inverter system, residential house