Ενδεικτικά Έργα


portfolio

Θήβα Βοιωτίας 500 kWp

Προμήθεια Φ/Β γεννητριών SolarWorld και αντιστροφέων ισχύος Steca σε διασυνδεδεμένo με την Δ.Ε.Η Φ/Β σύστημα συνολικής ...


Κάτω Ασέα Τρίπολης 3 x 100 kWp

Κάτω Ασέα Τρίπολης 300 kW

Τρία Φ/Β σύστηματα διασυνδεδεμένα με την Δ.Ε.Η συνολικής  εγκατεστημένης ισχύος 100kWp έκαστο στην περιοχή Κάτω ...


Πατρα Αχαΐας 100kW

Πατρα Αχαΐας 100kW

Φ/Β σύστημα διασυνδεδεμένο με την Δ.Ε.Η εγκατεστημένης ισχύος 100 kW στην περιοχή της Πάτρας Αχαΐας. Προμήθεια Φ/Β ...


Λιλαία Φωκίδας - 100 kWp

Λιλαία Φωκίδας - 100 kWp

Φ/Β σύστημα διασυνδεδεμένo με την Δ.Ε.Η συνολικής  εγκατεστημένης ισχύος 100kWp στην περιοχή Λιλαια Φωκιδας. Το ...


Φ/Β σε Στέγες 1

Φ/Β σε Στέγες 1

 Ενδεικτικές εγκαταστάσεις διασυνδεδεμένων Φ/ Σ συστημάτων για το πρόγραμμα ''Φ/Β ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ''...