Ενδεικτικά Έργα


Trikala 200 kWp

Τρίκαλα 2 Χ 100 kWp

2 Φ/Β σύστηματα διασυνδεδεμένα με την Δ.Ε.Η συνολικής  εγκατεστημένης ισχύος 200kWp στα Τρίκαλα Νομού Τρικάλων. Το ...


Μολαόι Λακωνίας 100 kWp

Μολάοι Λακωνίας 100 kWp

Φ/Β σύστημα διασυνδεδεμένo με την Δ.Ε.Η συνολικής  εγκατεστημένης ισχύος 100 kWp στους Μολάους Λακωνίας. Το ...


Αμοργός 60 kWp

Αμοργός 60 kWp

Φ/Β σύστημα διασυνδεδεμένo με την Δ.Ε.Η συνολικής  εγκατεστημένης ισχύος 60 kWp στην Αμοργό. Το φωτοβολταικό ...