Ενδεικτικά Έργα


stilmet_150x0

ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ

Διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα εγκατεστημένο στο Parking της εταιρείας ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ Αποτελέιται από: 81 Φ/Β γεννήτριες Shell ...


SolarPowerPlant_150x0

Αστεροσκοπείο Ι.Τ.Ε.

H υλοποίηση του έργου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας (Υποπρόγραμμα 3, μέτρο 3.2) με επιχορήγηση ...