Ενδεικτικά Έργα


Φ/Β σε Στέγες 2

Φ/Β σε Στέγες 2

Ενδεικτικές εγκαταστάσεις διασυνδεδεμένων Φ/ Σ συστημάτων για το πρόγραμμα ''Φ/Β ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ''...


Φλώρινα 80 kW

Φλώρινα 80 kW

Φ/Β σύστημα διασυνδεδεμένο με την Δ.Ε.Η εγκατεστημένης ισχύος 80kW με trackers στην περιοχή της Φλώρινας. Φ/Β γεννήτριες ...


Τρίπολη Αρκαδίας - 100 kW

Τρίπολη Αρκαδίας - 100 kW

Φ/Β σύστημα διασυνδεδεμένο με την Δ.Ε.Η εγκατεστημένης ισχύος 100 kW στην περιοχή της Τρίπολης Αρκαδίας. Φ/Β ...


Έργα ιδιοκτησίας Photovoltaic

Έργα ιδιοκτησίας Photovoltaic

Φ/Β σύστημα διασυνδεδεμένο με την Δ.Ε.Η συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 20kWp στην περιοχή Ζάρακες νομού Ευβοια. ...