Μήλος - 7,5 kW

Φωτοβολταικό σύστημα αυτοπαραγωγής (Net-metering) ισχύος 7,5 kW στην Μήλο

Το σύστημα αποτελείται απο:

  • 30Φ/Β πλαίσια SolarWorld AG - Germany SW250 poly.
  • 2 Αντιστροφεα ισχύος Steca coolcept 4803.