Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 4 kWp σε πλοίο εξόρυξης πετρελαίου.

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα 4 kWp σε πλοίο εξόρυξης πετρελαίου.