Αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα αφαλάτωσης στην Νήσο Ρώ Μεγίστης

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου αυτόνομου φωτοβολταικού συστήματος στη νήσο Ρω.

Αυτόνομο Φωτοβολταικό Σύστημα Αφαλάτωσης Νήσου Ρώ