Αυτόνομα φωτοβολταϊκά φωτιστικά - Ακρωτήρι Δήμου Θήρας Σαντορίνη

Στη δημοπρασία του δημοσίου έργου << Ανάπλαση χώρου πλησίον της Κεντρικής Πλατείας Ακρωτηρίου Θήρας>> η Κ/Ξ Μάριος Σιγάλας Στράτος Βασίλειος μειοδότησε και ολοκλήρωσε το έργο. 

H Κ/Ξ Μάριος Σιγάλας Στράτος Βασίλειος  σε συνεργασία με τον δήμο υποκατέστησε τα συμβατικά φωτιστικά με αυτόνομα φωτοβολταϊκά τα οποία προμήθευσε η εταιρία PHOTOVOLTAIC. Το έργο παραδόθηκε σε λειτουργία στις 16/4/2017 εις μνήμην του Παναγιώτη Ι. Σιγάλα εμπνευστή της εταιρίας PHOTOVOLTAIC.