Ενδεικτικά Έργα


40 pcs SolarWorld SW250 poly

Λαύριο - 10 kWp

Φωτοβολταικό σύστημα αυτοπαραγωγής (Net-metering) ισχύος 10 kWp στο Λαύριο Αττικής. Το σύστημα αποτελείται απο: 40Φ/Β ...


SolarWorld SW250 poly

Μήλος - 7,5 kW

Φωτοβολταικό σύστημα αυτοπαραγωγής (Net-metering) ισχύος 7,5 kW στην Μήλο Το σύστημα αποτελείται απο: 30Φ/Β πλαίσια SolarWorld ...