Ενδεικτικά Έργα


40 pcs SolarWorld SW250 poly

Λαύριο - 10 kWp

Φωτοβολταικό σύστημα αυτοπαραγωγής (Net-metering) ισχύος 10 kWp στο Λαύριο Αττικής. Το σύστημα αποτελείται απο: 40Φ/Β ...


Santorini Desalination System

Desalination System in Santorini

900m3/day pure water from the reverse osmosis desalination unit installed in Santorini. Backup energy is provided from Photovoltaic Ltd...