Ανθρώπινο δυναμικό


company

Η PHOTOVOLTAIC στελεχώνεται από συμβούλους μηχανικούς με ειδίκευση και πολυετή εμπειρία στον συγκεκριμένο γνωστικό τομέα.

Αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη Φωτοβολταϊκή Τεχνολογία, όπου κατατίθεται η άνω των 31 ετών εμπειρία στελεχών της εταιρείας.

Η στελέχωση έχει πραγματοποιηθεί κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται η δραστηριοποίηση της Εταιρείας σε διάφορους Τομείς, μεταξύ των οποίων:

  • Η εγκατάσταση Συστημάτων Α.Π.Ε.,
  • Η προληπτική και διορθωτική Συντήρηση των συστημάτων,
  • Η εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών (όπως άδεια παραγωγής & εγκατάστασης, περιβαλλοντική αδειοδότηση, επιδότηση),
  • Η ανάπτυξη Λογισμικού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.