Υποδομή


company

Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ως εξής:

  • Γραφεία και Έκθεση Συστημάτων,
  • Τμήμα Μελετών (PHOTOVOLTAIC ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ)
  • Εργαστήριο συντηρήσεων και επιδιορθώσεων,
  • Αποθήκες.

Διαθέτει επίσης επαγγελματικά οχήματα για την μεταφορά εξοπλισμού και την πραγματοποίηση εγκαταστάσεων.