Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα για τα Φωτοβολταϊκά

Inverters Steca coolcept

Οι inverters της εταιρίας Steca GmbH Γερμανίας, οι υψηλότερης απόδοσης inverters. Oι πλέον κατάλληλοι για το Net - ...


Αιτήσεις net metering

Έναρξη υποδοχής αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net ...


Τι είναι το Net Metering?

Είναι ο συμψηφισμός παραγόμενης‐καταναλισκόμενης ενέργειας  και εφαρμόζεται κυρίως για εγκαταστάσεις ...